Prefabrikovani betonski elementi

Proizvodnja montažne armirano betonske konstrukcije

KAPACITETI

Kompanija „MARTINI GRADNJA“ u svakom trenutku može da odgovori i najzahtevnijim projektnim zadacima, zahvaljujući velikim proizvodnim kapacitetima koje poseduje u svom vlasništvu.

TIM

Kao i u svakoj stabilnoj kompaniji i u „MARTINI GRADNJA“ stabilnost je bazirana isključivo na ljudskom faktoru koji je edukovan i iskusan i koji isključivo kao uigran tim može dati ovakav rezultat.

LOGISTIKA

Korisnicima naših usluga vreme je možda najbitniji faktor. Stoga je „MARTINI GRADNJA“ veliki akcenat stavila na logistiku koja preciznim planiranjem vremenskih intervala proizvodnje i isporuke obezbeđuje poštovanje zadatih rokova.

Prefabrikovane čašice i temeljne stope koje se izrađuju na licu mesta zajedno čine temelje samce za montažne stubove…

Ukoliko se koristi pretovarno mesto za kamione, Martini Gradnja u svom programu ima utovarne rampe koje predstaljaju betonske…

Vertikalni konstruktivni elementi, nose horizontalne elemente krova i međuspratnih kostrukcija. Poprečni presek je kvatratnog…

Grede konstantnog porečnog L i T preseka napravljene su od prednapregnutog betona. Koriste se kao noseći horizontalni elementi…