LTS

Kompanija „Martini“ angažovana je na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju LTS iz Šimanovaca ukupne površine 3200 m2.

marketing

About marketing