roaming

Roaming

Kompanija „Martini“ angažovana je na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju Roaming iz Beograda ukupne površine 11.000 m2.

marketing

About marketing