Aerion

Kompanija „Martini“ je angažovana na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju Aerion iz Nove Pazove površine objekta 2.120 m2.

marketing

About marketing