Bosch

martini

Kompanija „Martini“ angažovana je na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju Bosch.

Ella

martini

Kompanija „Martini“ angažovana je na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju Ella.

 

Drina Plastika

martini

Proizvodnja i montaža prefabrikovane betonske konstrukcije

MB Trans

martini

Kompanija „Martini“ angažovana je na poslovima izgradnje i montaže stubova za kompaniju MB TRANS.

 

1 2 3