Martini Gradnja je deo italijanske grupacije Martini Holding S.p.A. i prisutna je na tržištu Srbije od 2007. godine. Martini Holding, sa svojim ograncima, vlasništvo je italijanske porodice Martini sa severa Italije gde se nalazi i glavna centrala. Martini Gradnja nudi tehnički razvijena rešenja visokog kvaliteta, i u isto vreme vrednuje estetsko-formalni aspekt, stvarajući tako idealnu ravnotežu između arhitekture i građevine.

Za potrebe izrade betonskih elemenata Martini Gradnja raspolaže sa najsavremenijom, potpuno automatizovanom, fabrikom betona koja omogućava kontinuitet kvaliteta i postizanje visokih marki betona.

Izrada elemenata u zatvorenoj hali sa sistemom za ubrzavanje sazrevanja betona zaparivanjem, tzv. ‘Steam Curing’, omogućava rad nezavistan od vremenskih uslova i spoljne temperature

Martini Gradnja nudi proizvode koji su dizajnirani sa ciljem da omoguće što raspon između nosivih elemenata konstrukcije a da se pritom obezbedi izuzetan kvalitet elemenata. Prefabrikovana betonska konstrukcija se sastoji od elemenata koji se proizvode od vibriranog i prednapregnutog betona različitih dimezija i profila, čime se omogućava realizaija i najzahtevnijih objekata u skladu sa kanonima arhitekture montažnih objekata. Privredno društvo Martini Gradnja čine pokriveni proizvodni pogon od preko 20,000m2 i upravna zgrada od 750m2, a celokupni kompleks se prostire na preko 23h, u industrijskoj zoni u Inđiji.

Sa prvom fazom investicije u Srbiji realizovani su sledeći godišnji kapaciteti:

  • 100 m3/h fabrike betona;

  • 180,000 m2 (površine objekta;

  • 95,000 m2 međuspratnih konstrukcija sistema „TT ploča“ i „Omega ploča“;

  • 80,000 m2 fasadnih betonskih panela.

Visok stepen kvaliteta ugrađenih materijala, završna obrada i strogo kontrolisani parametri kvaliteta sa jedne strane, kao i strateška lokacija između Beograda i Novog Sada sa druge strane, omogućava Martini Gradnji visoku konkurentnost, brzinu transporta i montaže.